دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 105-124، صفحه 1-168  XML

1

مقایسه سبک زندگی سلامت محور در بین گروه‌های مختلف زنان شهر یزد (باتاکید برزنان شاغل وغیر شاغل)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 1-18
اکبر زارع شاه آبادی؛ زهرا خالویی

2

مطالعه نقش واسطهای اعتماد بین زوجین در تاثیرگذاری دخالت خویشاوندان بر شوهر آزاری(مورد مطالعه: مردان متاهل کلانشهر تبریز)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 19-40
محمد عباس زاده؛ پویان احیایی؛ کمال کوهی

3

مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 41-58
محمود نجفی؛ مهسا بیطرف؛ محمد علی محمدی‌فر؛ الهه زارعی مته کلایی

4

رابطه بین تعارضات زناشویی والدین با رشد قضاوت اخلاقی و رضایت از زندگی دانش آموزان دختر

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 59-76
حجت اله فانی؛ معصومه فانی

5

بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان مزاحمت‌های خیابانی مورد مطالعه شهر کرمانشاه

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 77-104
محسن صفاریان؛ گلمراد مرادی؛ مریم نریمانی

6

مشارکت سیاسی زنان در ایران و عوامل موثر بر آن

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 105-124
مژگان عظیمی هاشمی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ علی اصغر هدایتی

7

بررسی رابطه بین باور به سقف شیشه‌ای و موفقیت ذهنی کارکنان زن در شهرداری شیراز

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 125-144
فریبا تابع بردبار؛ سید محمدحسین کمانی؛ بهناز منوچهری

8

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت زنان در شهر تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 145-168
علیرضا صنعت خواه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.