دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 55-80، صفحه 1-224  XML

1

مدیران به عنوان رهبران فناوری در مدرسه: یافته‌های یک پژوهش ترکیبی اکتشافی در مدارس هوشمند شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-22
حسن رضا زین آبادی؛ مریم محمدوند پیرالقر

2

شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 23-54
مژگان عبدالهی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ علی تقی پور ظهیر؛ حمید رحیمیان

3

مطالعه تجربی رابطه بین انعطاف‌پذیری سازمانی و عدالت سازمانی در محیط‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 55-80
مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی؛ سلیمه ستوده فر؛ لیلا ثواب

4

رابطه بین حمایت سازمانی و خودکارآمدی شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 81-92
مرضیه طهماسبی؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش

5

شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 93-114
محمود مرادی؛ خاتون دلیلیان؛ حمیده خداشناس

6

رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 115-128
فاطمه کرمی جویانی؛ سیروس سروقد؛ حسین بقولی

7

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 129-152
علی شکرالهی؛ عبدالمحمد طاهری

8

مقایسه عملکرد کارکنان ادارات دارای ثبات و بدون ثبات مدیریت کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 153-176
وحید رفیعی دهبیدی؛ علیمحمد امیرتاش؛ فریدون تندنویس

9

نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 177-200
رضا براری؛ لاله جمشیدی

10

رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با رفتارتابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 201-224
محمود احمدنژاد؛ محمد حسنی؛ رسول پورمند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.