دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 105-128، صفحه 1-130  XML

1

نقش سبک حل تعارض مادر، تعارض زناشویی مادر و سبک دلبستگی دختر در تعارض دختر با مادر

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 1-22
معصومه پوربافرانی؛ عذرا اعتمادی؛ مهدی اکبرزاده؛ رضوان السادات جزایری

2

اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی- اجتماعی رانندگان بر پرخاشگری و خشم آنان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 23-40
محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ مریم محمودی

3

ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس غفلت بر مبنای آیات قرآن کریم

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 41-58
فرهاد خرمائی؛ مریم قره چاهی؛ فرزانه یزدانی؛ سروش زارع

4

بررسی پدیدارشناسانه‌ی مفهوم هویت: تلاشی در ارائه‌ی مدل فرایند‌‌‌‌های هویتی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 59-72
مختار ذاکری؛ بابک شمشیری؛ فرهاد خرمایی

5

رابطة بین هوش معنوی و شادکامی ‌به واسطه بهزیستی روان‌شناختی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 73-86
اعظم حیدری؛ مریم کوروش نیا؛ سیده مریم حسینی

6

نیمرخ سبک‌های دلبستگی، اعتیاد به تلفن همراه و نحوه استفاده از آن در دانشجویان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 87-104
عباسعلی اللهیاری؛ سعید حیدری؛ فرشاد ژیان

7

اثربخشی زوج ‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر پردازش بین فردی و نزدیکی رابطه در زوج‌های آشفته

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 105-128
غلام‌رضا رجبی؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ عباس امان الهی؛ منیجه شهنی ییلاق


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.