دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 1-110  XML

1

تاثیر خشکسالی بر روند پوشش گیاهی حوضه‌ی آبخیز سد ملاصدرا، و کاربرد فنون سنجش از دور برای پایش آن

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 1-14
غلامعلی مظفری؛ مهدی نارنگی فرد

2

طراحی ابعاد دهانه‌ی خروجی راه ماهی بر اساس عدم قطعیت آبشناسی و هیدرولیکی

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 15-22
مهدی نژادنادری؛ محمد جواد فدایی؛ رضا منتظمی وظیفه دوست

3

پیش بینی بده با کاربرد شبیه تلفیقی شبکه‌ی عصبی مصنوعی و تجزیه‌ی موجکی، و مقایسه نتایج با شبیه آنفیس (مطالعه‌ی موردی: رود کر)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 23-34
علیرضا یزدان پناه؛ نادر برهمند

4

بررسی و پایش خشکسالی شهرستان نهاوند با استفاده از شاخصهای خشکسالی

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 35-50
اباذر سلگی؛ فریدون رادمنش؛ بهداد فلامرزی

5

ارزیابی زمین شیمیایی منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت ساری- قائمشهر از نظر شرب و کشاورزی

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 51-68
همایون مقیمی

6

ارزیابی شبیه‌های مختلف شبکه‌ی عصبی مصنوعی و روشهای زمین آمار درتکمیل داده‌های مفقود بارش روزانه

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 69-88
نادره طایفه نسکیلی؛ بنفشه زهرائی؛ بهرام ثقفیان

7

بررسی تاثیر سد بر الگوی آشوبی انتقال بار معلق رود (مطالعه‌ی موردی: سد کرج(

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 89-100
سارا فهیم فرد؛ محمد هادی فتاحی؛ ابوالفضل شمسایی؛ سعید فرزین

8

چگونگی دانش کشاورزان نسبت به مدیریت خشکسالی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 101-110
جعفر یعقوبی؛ سمیرا پورمند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.