دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 21-34، صفحه 1-178  XML

1

مدیریت کیفیت جامع ، پیش بین مقدار نهادی سازی کیفیت در مدارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-20
علی خلخالی؛ شهربانو قهرمانی

2

فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 21-34
مصطفی عسکریان؛ فتانه طاهری عطار

3

رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 35-54
عباد اله احمدی؛ شاپور امین شایان جهرمی؛ صدیقه زارعی

4

امکان سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور ایجاد نوآوری در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 55-70
سید مسعود سیدی؛ نیما شهیدی؛ رسول شرفی

5

نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 71-86
مجید برزگر؛ علی دلاور؛ حسن احدی

6

رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 87-98
معصومه باقرپور؛ حسن عبداله زاده

7

بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلّمان) شهرستان دشتستان بر اساس نظریه ارزش‌های بنیادین شوارتز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 99-118
نصراله نوروزی؛ رحمت‌اله مرزوقی؛ جعفر ترک‌زاده؛ مهدی محمدی

8

تناسب نیازهای بخش صنعت با آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه و پسرانه (مطالعه موردی شهرستان فلاورجان)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 119-138
نرگس کشتی آرای؛ علیرضا یوسفی؛ سهیلا موسوی

9

رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 139-154
اشرف میرحیدری؛ سیدعلی سیادت؛ رضا هویدا؛ محمد رضا عابدی

10

توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد شاخص های برنامه ریزی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 155-178
سید احمد هاشمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.