دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 101-116، صفحه 1-187  XML

1

مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 1-16
هیمن نادر؛ محمود صبوحی صابونی

2

ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای پرورش میگو:مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهار

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 17-3
جواد شهرکی؛ علیرضا کرباسی؛ مرتضی یعقوبی

3

بررسی نوسانات آب و بهینه کردن مصرف آن در بخش کشاورزی منطقه سیستان: کاربرد رهیافت فازی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 37-59
فاطمه افروزه؛ سیدنعمت الله موسوی؛ جواد ترکمانی

4

تعیین مزیت نسبی صادراتی و ساختار بازار صادرات و واردات جهانی زعفران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 59-76
سید کمال صادقی؛ صابر خداوردیزاده؛ محمد خداوردیزاده

5

تأثیر تغییرات قیمت و در آمد بر الگوی مصرف برنج در شیراز

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 77-100
هاجر رمضانی امیری؛ محمد بخشوده

6

بررسی بازار صادراتی پسته ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 101-116
مهدی اعظم زاده شورکی؛ رحیم محمودگُردی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی

7

رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به روش فازی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 117-136
آیت اله کرمی؛ عباس عبدشاهی

8

بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 137-155
مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ محمد قربانی؛ مجتبی مجاوریان

9

بررسی اقتصادی ارتباط بین قیمت و کیفیت در بازار داخلی پسته ایران: مطالعه موردی استان کرمان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 157-172
محمد عبدالهی عزت آبادی

10

کاربرد منطق فازی در درجه بندی کشمش

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 173-187
ولی بریم‌نژاد؛ آتنا افتخاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.