دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 57-74، صفحه 1-220  XML

1

پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 1-16
محمد میره ای؛ مسلم عارفی؛ آیت رشنوفر

2

پهنه بندی فضایی کانون های گردشگری به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 17-30
حسن بهنام مرشدی؛ داریوش احمدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی

3

امکان سنجی توسعة منطقه ای بر پایة صنعت گردشگری در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکیبی FAHP- GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 31-44
مصطفی محمدی ده چشمه؛ نادیا داری پور

4

توسعه ی صنعت در استان یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR و ماتریس ANSOFF

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 45-56
محمد رضا رضایی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مجتبی غفورزاده

5

شناسایی عوامل سینوپتیک و محلی مقیاس در رویدادهای گرد و غباری استان ایلام

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 57-74
محمدحسین ناصرزاده؛ حجت اله فتحی

6

تحلیل اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستائیان شمال استان اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 75-92
عبدالله عزیزی دمیرچلو؛ نصراله مولایی هشجین؛ مجتبی قدیری معصوم

7

سطح بندی سکونتگاه های روستایی بر اساس توان انسانی از دیدگاه آمایش سرزمین (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 93-102
سمانه تیموری؛ علی شکور؛ امیر گندمکار

8

تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 103-116
صابر محمدپور؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا

9

بررسی رابطه ی بین سطح توسعه یافتگی با میزان اعتبارات و منابع مالی در کلان شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 117-128
رحمان جهانی دولت آباد؛ علی اسدی؛ اسماعیل جهانی دولت آباد؛ جعفر موسی وند

10

نقش توانمندسازی زنان در تصمیم گیری های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 129-142
سارا جلیلیان؛ حشمت اله سعدی

11

واکاوی رفتار و نگرش های زیست محیطی روستاییان در هنگام مواجهه با خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 143-154
سارا قبادی علی آبادی؛ محمد چیذری؛ حسین صدیقی

12

تحلیلی بر اثرات خشکسالی در ناپایداری سکونتگاه های روستاییِ شهرستان داراب

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 155-166
علیرضا بستانی؛ بهرام نجف پور؛ خدیجه جوانی

13

تحلیل و ارزیابی نابرابری‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (نمونه موردی: شهر فارسان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 167-178
علی حاجی نژاد؛ جعفر قادری؛ عزت الله قاسمی قاسموند

14

مدلسازی رشد شهری بجنورد با استفاده از داد ه های سنجش از دور (بر اساس شبکه عصبی– مارکوف و مدلساز تغییرات زمین)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 179-192
مریم یوسفی؛ علی اشرفی

15

نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر گردشگری (مورد: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان آوج)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 193-204
بهروز محمدی یگانه؛ جمشید عینالی؛ اعظم بیگدلی

16

ارزیابی میراث زمین شناختی در ژئوپارک چشمه باداب سورت با روش های پریرا و رینارد (روستای اروست- شهرستان ساری)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 205-220
جعفر میرکتولی؛ زینب زنگی آبادی؛ زینب افلاکی؛ حسین موسی زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.