دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-220  XML

1

تحلیل الگوی فضایی شاخص های تحصیلات (آموزش) در شهرستان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 1-14
علیرضا استعلاجی؛ ابراهیم فتحی نیا

2

مقایسه تطبیقی جایگاه مناطق کشور بر مبنای توسعه ی دانش محور

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 15-30
هاشم داداش پور؛ زاهد یوسفی

3

سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 31-44
ژیلا سجادی؛ رضا کانونی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ ابراهیم فیروزی

4

سنجش میزان توسعه یافتگی و عوامل مؤثر برآن در نواحی روستایی استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب ناموزون موریس

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 45-58
مرتضی نعمتی؛ سیامک طهماسبی؛ معصومه قرقانی

5

تحلیل اثر گذاری جاذبه های گردشگریِ استان لرستان و اولویت بندی آنها در راستای سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 59-74
جمشید عینالی؛ احمد رومیانی؛ زهرا اسکندری ثانی

6

ماهیت فضایی سرزمین های شهر محور در برنامه ریزی منطقه ای چهار پدیده فضایی با نگاهی بر کلانشهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 75-88
میرنجف موسوی؛ امیر فتحی فرزانه

7

ارزیابی عملکرد کلانشهرها در فرآیند جهانی شدنِ اقتصاد (مطالعه تطبیقی تهران و استانبول)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 89-98
جمیله توکلی نیا؛ بتول مجیدی خامنه؛ سعید ظرغامی

8

تحلیل توزیع فضایی مراکز تجاری ‌نوین شهری و مکان‌یابی بهینه آن‌ها با استفاده از GIS و AHP (مورد پژوهی: کلان‌شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 99-112
مرجان شهاب زاده؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی اکبر حیدری

9

بررسی پیامدهای فعالیت غیررسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه ی سکونتگاه‌های روستایی (مورد: منطقه دهشیخ و سیگار- شهرستان لامرد)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 113-128
علی اکبر عنابستانی؛ محبوبه نامدار

10

تعیین مرکز روستا- شهری، الگویی در جهت توسعه پایدار مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 129-140
طاهر پریزادی؛ مهتاب بهمنی؛ محمد حسین شاکرمی؛ مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی

11

ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی- شهرستان جهرم)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 142-152
جواد بذرافشان؛ مجتبی روستا

12

شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر مقاوم‌سازی مساکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بناب)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 153-168
ارسطو یاری حصار؛ فرزین حق پرست؛ علی مجنونی توتانخانه؛ صغرا نیرومند شیشوان

13

مسئله شناسی چالش های اجرای آبیاری نوین در مناطق روستایی شهرستان بوانات (مطالعه موردی: دهستان سرچهان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 169-178
مهدی معصومی جشنی؛ حمید حیدری مکرر؛ حسنعلی جهانتیغ

14

رتبه بندی خشکسالی روستاها با رویکرد ادراک محیطی از نظر ساکنان روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان جیرفت

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 180-190
علی شکور؛ حجت اله شرفی؛ خاطره نخعی؛ مهتاب جعفری

15

نقش گردشگری در تحولات کالبدی - کارکردی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی- شهرستان لاهیجان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 191-200
حمید جعفری؛ سیده محدثه حاتمی شاه خالی

16

بررسی رابطه ی توسعه گردشگری، رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 201-212
طاهره فتح الله زاده؛ رقیه شریفی چابکی

17

تحلیل وضعیت شاخص های ساختاری- کارکردی کیفیتِ شهرنشینی در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهر نورآباد ممسنی)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 213-224
محمد علی فیروزی؛ ناهید سجادیان؛ محمدرضا امیری فهلیانی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مجید بوستانی

18

تحلیلی بر نقش پارامترهای جغرافیایی در الگوهای توسعه فیزیکی شهرها موردشناسی؛ شهر صوفیان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 225-236
حسین ابراهیم زاده آسمین

19

تحلیل ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور یمن در تحولات سریع نظام بین الملل (پیچ تاریخی)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 237-248
رضا جهانتیغ؛ عبدالرضا فرجی راد؛ حبیب الله سیاری؛ رحیم سرور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.