دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 201-214، صفحه 1-238  XML

1

تأثیر روش استاد- شاگردی مبتنی برآموزش چند رسانه ای بر مقدار انگیزش و پیشرفت تحصیلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-17
سیدرسول عمادی؛ سمیه یکتا

2

صلح‌آموزی با اتکاء به مبانی فلسفی عرفان اسلامی: دلالت ها برای مدیران آموزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 18-38
میثم کوه گرد؛ بابک شمشیری

3

بررسی سهم متغیرهای سطح دانش آموز ومعلم بر عملکردخواندن دانش‌آموزان پایه چهارم براساس داده های پرلز2006

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 39-52
حسین زارع؛ سیمین نقش

4

فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 53-75
رضا حیدری فرد؛ حسن رضا زین آبادی؛ محمد رضا بهرنگی؛ بیژن عبدالهی

5

رابطه بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی با ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 76-94
صغری نیک آیین؛ میمنت تعبدی؛ مهدی وارث

6

نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 95-111
محمد بهروزی؛ سمیه صمیمی

7

تحلیل موانع فراروی آموزش‌های کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 112-132
مهدی ‌ رحمانیان‌کوشککی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی

8

عوامل موثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 133-157
عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ فرزانه یوسفی

9

رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با رفتارشهروندی سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 158-180
سیروس حدادنیا؛ ناصر جوکار

10

رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان با ادراک حمایت اجتماعی، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 181-200
حسین مومنی مهموئی؛ سعید جلالی بارزاری

11

رابطه عدالت سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 201-214
امین ملازهی

12

ارایه مدل مدیریت محتوای رسانه های آموزشی دیجیتال فارسی زبان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 215-239
امیررضا استخریان حقیقی؛ علی اکبر فرهنگی؛ رقیه اسکروچی؛ غلامرضا اسکروچی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.