دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 1-20  XML

1

تحلیل اقتصادی ساختار تولید مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 1-20
فاطمه کنعانی؛ حامد قادرزاده

2

بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران به کشورهای بریکس (رهیافت داده‌های تابلویی)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 21-34
علیرضا کرباسی؛ پریسا علیزاده

3

بررسی رابطه بین تکنولوژی کشاورزی و تقاضای انرژی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 35-49
حامد دهقانپور؛ عبدالکریم اسماعیلی

4

شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر پذیرش ارقام زودرس و میان‌رس ذرت بعد از گندم در استان فارس

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 51-70
دادگر محمدی؛ رهام رحمانی

5

ارزیابی اثرات رفاهی تغییرات موجودی بازار انواع روغن های خوراکی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 71-83
سیامک نیک مهر؛ عباس عبدشاهی؛ عباس میرزایی

6

نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 85-99
هنگامه اسفندیاری؛ بهاالدین نجفی؛ سیدنعمت الله موسوی

7

بررسی آثار اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پیاز در استان آذربایجان شرقی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 101-128
علی شهنوازی

8

آزادسازی تجاری و عملکرد کشاورزی کاربردی از شاخص های درون بخشی و کلی تجارت بین الملل

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 129-159
شهریار زروکی؛ مانی موتمنی؛ محمداحمد نتاج فریدونی

9

تعیین برنامه زراعی- اقتصادی الگوی کشت در جهت پایداری و حفظ محیط زیست با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی اولویتی(مطالعه موردی: رودبار الموت غربی)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 161-175
کامران میرزایی؛ سامان ضیائی

10

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی انتقال قیمت بازار گوشت گوسفند در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 177-198
مجتبی نبی‌زاده؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ رضا حیدری؛ محمدعلی روشنفر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.