دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 259-282، صفحه 1-304  XML

1

ارایه‌ راهبردهای مدیریت توأم تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه‌ محصول برنج در استان مازندران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 1-22
اسماعیل فلاحی؛ سپیده قلی نژاد

2

مقایسه‌ تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 22-38
زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان

3

بررسی مزیت نسبی و بازارهای هدف محصولات کشاورزی صادراتی استان آذربایجان شرقی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 39-66
حسین راحلی

4

تاثیر تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 67-84
منصوره علیفلی

5

ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 85-108
نوید کارگر ده بیدی؛ عبدالکریم اسماعیلی

6

بررسی اثرات اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها بر خودکفایی جو در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 109-124
جعفر عزیزی؛ مجتبی معتمدی فروغی رودسری؛ جعفر عزیزی

7

ارزیابی اثرات نابهنگامی تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان اراضی پایین‌دست سد طالقان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 125-152
ابوذر پرهیزکاری

8

بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید پیاز در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 153-172
علی شهنوازی

9

تحلیل سودآوری و کارایی واحدهای مرغداری منطقه سیستان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 173-190
امیرمحسن خزیمه؛ محمد خیری؛ وحید دهباشی؛ رضا اسفنجاری کناری

10

بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی ( مطالعه موردی استان مازندران )

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 191-208
محمد قربانی؛ لیلا حسنی

11

تحلیل انتقال قیمت در بازار ماهیان دریایی و پرورشی شمال ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 209-230
مهدی سراوانی؛ احمدعلی کیخا

12

الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 231-258
محمدعلی داداشی؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی

13

بررسی تاثیر متقابل رشد اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 259-282
محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

14

تعیین الگوی کشت بهینه بخش مرکزی شهرستان سیرجان با توجه به پایداری منابع آب و محیط زیست

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 283-304
عباس میرزایی؛ قاسم لیانی؛ حسن آزرم؛ سیامک جمشیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.