دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 51-70، صفحه 1-110  XML

1

ارزیابی مشارکتی عملکرد تعاونیهای آببران در مدیریت آبیاری طرح توسعه باغ‌ها (مورد مطالعه: تعاونی‌های تفین و پالنگان استان کردستان)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 1-16
غلامحسین کرمی؛ مهران عزیزی؛ حسین آگهی

2

مشارکت منابع رسوبی حوضه‌ای و آبراهه‌ای در تامین بار رسوب معلق رگبار در آبخیز گلازچای

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 17-26
سیدحمیدرضا صادقی؛ پری سعیدی؛ عبدالرسول تلوری

3

شبیه سازی مسئله شکستن سد بر روی بستر فرسایش پذیر با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته شده با نقاط همگام

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 27-40
بابک فضلی مالیدره؛ سید عباس حسینی

4

بررسی عددی موقعیّت و طول پرش هیدرولیکی در سرریز سرسره‌ای

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 41-50
مینا روزگار؛ ناصر طالب بیدختی؛ سید محراب امیری

5

تهیه نقشه‌های آسیب پذیری ماندابی شدن با استفاده از سنجش از دور و اطلاعات میدانی (مطالعة موردی: دشت قزوین)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 51-70
حمید منصوریان؛ وحید یزدانی

6

ارزیابی و مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزارHEC-HMS در شبیه‌سازی آبنمود بارش- رواناب در حوضه آبخیز معرف کسیلیان

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 71-84
فرشید صف شکن؛ نادر پیرمرادیان؛ رضا افشین شریفان

7

مقایسه ی روش های حجم محدود و آب پویایی ذرات هموار در شبیه‌سازی جریان بر روی سرریزهای لبه ‌تیز

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 85-96
علی مهدوی؛ حسین خورشیدی

8

بررسی اثر تغییراقلیم بر تبخیر- تعرق و نیاز آبی گندم در منطقه‌ی بجنورد

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 97-110
سمیرا یارمحمدی؛ مهدی ذاکری نیا؛ خلیل قربانی؛ افشین سلطانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.