دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 1-25، صفحه 1-296  XML

1

بررسی میزان قابلیت پیش‌بینی تنیدگی‌شغلی معلمان براساس مؤلفه‌های سلامت‌سازمانی و مهارت‌های‌ارتباطی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-25
حمدالله حبیبی؛ امین هماینی دمیرچی؛ مصطفی باقریان فر؛ سمیه نوری

2

تحلیل ساختاری مولفه‌های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه‌پردازی تطبیقی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 27-50
علی اکبر امین بیدختی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ سعید مرادی

3

مدل پیش‌بینی فرسود‌گی‌شغلی براساس عدالت و تعهدسازمانی، میل به تغییر، تعارض و ابهام نقش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 53-70
میترا یادگار؛ محمدحسن صیف

4

شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 71-88
محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ فرزاد زندی؛ نور علی فرخی؛ عباس عباس پور

5

تاثیر تدریس علوم‌تجربی بر یادگیری فراشناختی با الگوی مدیریت آموزش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 89-116
محمد رضا بهرنگی؛ محسن کردلو

6

ارزیابی تطبیقی جایگاه نظریه های انگیزشی مدیریت در گستره آیات الهی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 117-130
یحیی صفری؛ فرشته متین نژاد؛ سمانه قاسمی

7

بررسی میزان انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌‌ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 131-150
سهیلا جلیلیان؛ یداله مهرعلیزاده؛ سیدمنصور مرعشی

8

طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 151-178
نسرین فارسی علی آباد؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی

9

تحلیل روان‌سنجی مقیاس هوش‌هیجانی ادراک‌شده در معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 179-184
سارا ابراهیمی؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری

10

بررسی نقش فضیلت‌سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 195-208
سارا عابدی کوشکی؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم

11

کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه‌های دولتی کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 209-230
عباس عباس پور؛ رسول فرج الهی؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور

12

تبیین سلامت‌سازمانی براساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 231-262
سید محمد میرکمالی؛ مجتبی حاج خزیمه

13

رابطه رضایت‌شغلی با انگیزش کارکنان با مدل دوعاملی هرزبرگ

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 263-282
سیما یعقوب پور؛ محمد فاطمی نژاد

14

نیازسنجی دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت کارکنان آموزش‌ و پرورش ناحیه 4 شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 283-296
آزاده مرادی سروستانی؛ رضا زارعی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.