دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 55-78، صفحه 1-326  XML

1

واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه‌های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی شهر تهران (با روش آمیخته)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-28
میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی

2

بازنمایی‌های چندگانه در آموزش و یادگیری: انعکاس تجربیات عملی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 29-54
مهریار نوری افشار؛ مجید حق وردی؛ علی کمیجانی

3

تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 55-78
اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی

4

تحلیل روش‌های تدریس هنر به منظور ارائه الگوی مطلوب در دوره ابتدایی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 79-100
سیده زهرا شاه نعمتی؛ زهره سعادتمند؛ نرگس کشتی آرای

5

ابعاد و مؤلفه‌های اثر گذار در کیفیّت خدمات آموزش عالی از دیدگاه مشتریان داخلی و خارجی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 101-126
سمیه بهمئی؛ ترانه عنایتی

6

پیش‌بینی سبک مدیریت کلاسی معلمان زن بر اساس ذهن‌آگاهی و خوش‌بینی تحصیلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 127-144
فریده حمیدی؛ هنگامه معماری

7

رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 145-164
مریم دارابی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ ژاله طاهری؛ محمود شرفی

8

تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفه‌ای ازدیدگاه معلمان استان قم

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 165-186
امیر حسین محمد داودی؛ سعید بهادری

9

شناسایی شاخص‌های موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 187-210
حبیب اله رعنایی کردشولی؛ بابک شمشیری؛ مسلم علیمحمدلو؛ پیمان نظری

10

الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه‌ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 211-238
صمد عابدی؛ بهمن سعیدی پور؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج اللهی

11

بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 239-256
حسین مومنی مهموئی؛ زهرا روحانی

12

رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 257-274
بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی

13

تأثیر وزنی تاکتیک‌های مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارت‌های سیاسی(مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 275-292
محمد فیضی

14

انتقال یافته‌های تحقیقات کشاورزی با تاکید بر مولفه‌های خلق دانش و فناوری آموزش از دور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 293-308
حبیب الله نجفی هزارجریبی؛ شعبانعلی نوروزی

15

رابطه سبک تفکر (قانون‌گذار، اجرایی و قضاوت‌گرا) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 309-326
عبدالمحمد طاهری؛ محمد شعبانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.