دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 33-48، صفحه 1-174  XML

1

نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت‌های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 1-14
آیت اله کرمی؛ نادر بارانی

2

شناسایی عامل‌های مؤثر بر رشد زیربخش‌ زراعت و باغبانی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 15-32
فهیمه برخوردار؛ امیر محمدی نژاد

3

تأثیر مخارج دولت بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 33-48
کیومرث شهبازی؛ سارا علیزاده

4

ارزیابی کارایی فنی تعاونی‌های صید ماهیان استخوانی سواحل خزر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه موردی استان مازندران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 49-64
اندیشه ریاحی؛ سعید یزدانی

5

ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع تفریحی-زیست‌محیطی؛ مطالعه موردی دهکده توریستی گنج‌نامه همدان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 65-80
حمید بلالی؛ حبیب شهبازی؛ میلاد حاکم پور

6

تأثیر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 81-104
ارسلان بی نیاز؛ حمید محمدی

7

بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش با نقدشوندگی و سودآوری شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 105-120
محمد کاوسی کلاشمی؛ پریسا خلیق خیاوی

8

برآورد تابع تقاضا و ارزش اقتصادی آب در تولید سورگوم علوفه‌ای در منطقه سیستان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 121-134
حلیمه پیری؛ ملیحه حیدری

9

بررسی تاثیر غیرخطی توسعه مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو دی هشت

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 135-154
محمد هومانی فراهانی؛ کیومرث شهبازی؛ حمید رضا فعالجو

10

اثر توسعه اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی در ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 155-174
محمدحسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ محمد بخشوده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.