دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 97-110، صفحه 1-172  XML

1

نقش مدیریت شهری در تو سعه پایدارگردشگری ساحلی از دیدگاه جامعه میزبان (مطالعه موردی شهر بوشهر )

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 1-16
ژیلا سجادی؛ محمد تقی رضویان؛ جهانگیر حیدری؛ حسین جمالی

2

ارزیابی مناطق یازده گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص شکوفایی شهری با استفاده از مدل FAHP

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 17-32
حمیدرضا دانش پور؛ نوید سعیدی رضوانی؛ محمد رضا بذرگر

3

بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی : شهر اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 33-48
حسین نظم فر؛ محمد ویسیان؛ سمیه محمدی

4

تحلیلی بر تاثیر طرح کالبدی بر رفتار در فضاهای شهری (نمونه موردی خیابان امام ارومیه)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 49-68
علیرضا سلیمانی؛ نفیسه مرصوصی؛ مهسا فرامرزی

5

تأثیر هویت مکانی بر ایجاد حس وابستگی و نقش آن در شکل گیری منظر شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 69-84
مهرداد کریمی مشاور؛ فرشاد نگین تاجی

6

نقش ساختار کالبدی بر شکل گیری همبستگی اجتماعی در محلات شهری (نمونه موردی: محله قصردشت شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 85-96
علی شکور؛ علیرضا عبداله زاده فرد؛ راضیه خورشیدی

7

ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 97-110
امید علی خوارزمی؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار؛ وحید هزاره

8

تبیین و تحلیل اجتماع پذیری در پارک های شهری با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای و دموگرافیک (نمونه موردی: پارک ساحلی شهر یاسوج)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 111-124
احمد روانبخش؛ مصطفی میرآبادی

9

تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قدیمی شهر سبزوار

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 125-136
عبدالهادی دانشپور؛ فاطمه صفارسبزوار

10

به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری گروهی چند معیاره مکانی در تعیین مکان‌های بهینه‌ی پل‌های هوایی (مورد: منطقه یک شهر مشهد)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 137-148
فهیمه میرمحمدی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی

11

بررسی بازتاب فضایی چیدمان کاربری ها در شبکه معابر بر جذب سفرهای متکی بر خودرو (محدوده مطالعه:منطقه هفت شهر قم)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 149-162
مهسا مستقیم؛ شیرین طغیانی؛ منوچهر طبیبیان؛ امیر گندمکار

12

ارزیابی سرمایه اجتماعی شهر یاسوج از منظر شهروندان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 163-172
روح اله خیراندیش

13

ارزیابی و طبقه‌بندی زیرساخت‌های بیمارستانی در مراکز شهری با تأکید بر پدافند غیرعامل، مورد: بیمارستان شهید بهشتی شهر قم

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 173-182
محسن کاملی؛ سحر افتخاری؛ حسن حسینی امینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.