دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 25-46، صفحه 1-234  XML

1

نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی دبیران شهر مرودشت

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 1-24
مسلم صالحی

2

اثربخشی آموزش گروهی شفقت خود بر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 25-46
سید احمد هاشمی

3

فراتحلیل اثربخشی روش های مختلف درمان بر اضطراب امتحان فراگیران در ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 47-68
فیروز محمودی؛ نرگس پورطالب؛ فرزانه صادقی

4

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 69-84
مژگان قاجاریه؛ سیروس عالی پور؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ایران داوودی

5

ویژگی های روانسنجی نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ(PYDQ)

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 85-96
سوزان کرباسی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سیامک سامانی

6

تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس افکار پارانوئیدی گرین و همکاران

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 97-110
فرزانه سادات کل العماد؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مریم بهرامی هیدجی

7

بررسی اثربخشی الگوی آموزشی پرسش و پاسخ در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 111-130
سعید محمودی بردزردی؛ اسکندر فتحی آذر؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری

8

رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی‌گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 131-146
کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ علیرضا کیامنش؛ سیمین حسینیان

9

مداخله ای برای آسان سازی دوران گذار از زن و شوهری به پدر و مادری

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 147-156
ابراهیم احمدی

10

طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای معماری شغل در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 157-174
سامان حدادی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالزهرا نعامی

11

ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس پنج عاملی رفتار تکانشی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 175-190
هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجبتی حبیبی

12

تأثیر آموزش مهارت‌های فردی- اجتماعی بر خودباوری و مخاطره پذیری دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 191-202
نجمه حمید؛ محمد الماسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

13

انواع نیروهای انگیزشی و نقش آنها در ایجاد روانی در تکلم به زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
صفحه 203-234
غلامحسین شاهینی؛ فاطمه شاه امیریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.