دوره و شماره: دوره 9، شماره 34 - شماره پیاپی 2، تابستان 1397، صفحه 181-198، صفحه 1-364  XML

1

توسعه منابع انسانی پایدار : اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی.

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-22
میرمحمد سید عباس زاده؛ محمد حسنی؛ عباس بازرگان؛ کلثوم نامی

2

بررسی شایستگی‌های پایه در بین دانش‌آموختگان رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارزیابی میزان اثربخشی آن در دانشگاه های دولتی شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 23-50
محمد فرزانه؛ حسن رضا زین آبادی؛ زهره یزدانی

3

ادراک دانشجو معلمان از فرصت‌های شغلی برابر (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فرهنگیان سنندج).

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 51-76
ناصر شیربگی؛ جمال سلیمی؛ سیدجمال بارخدا

4

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه نگرش سنج استعداد ریاضی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 77-104
علی محمودی؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی

5

شناسایی پیامدهای بکارگیری منتورینگ در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 105-128
سمیه دانشمندی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ بهروز قلیچ لی

6

رابطه ی هوش معنوی و ادارک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 129-150
مرضیه تفته

7

سنجش سرمایه های فکری به منظور توسعه منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 151-164
محمود حقانی؛ حسن شیبانی؛ سعید کرباسیان

8

بررسی مدل پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اداره کل آموزش و پرورش فارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 165-180
زهرا سرچهانی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ محمد رضا اردلان؛ مجتبی سرچهانی

9

ارائه الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 181-198
مصطفی قنبری؛ وحید فلاح؛ فرشیده ضامنی

10

تدوین و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی استعدادهای مدیریتی مدیران آموزش و پرورش استثنایی قم

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 199-222
رضا طهماسبی؛ علی حمیدی زاده؛ پریسا عالم زاده

11

بررسی نقش میانجی جهت گیری هدف شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی نمونه ای از معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 223-240
یاسر رضاپور میرصالح؛ اعظم دهقانی؛ مریم ذاکری

12

مطالعه ی روابط بین اثربخشی سازمانی ادراک شده، اعتماد معلم به همکاران و گشودگی جوّ مدرسه با شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 241-274
حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ شیرزاد نظری

13

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی گری اشتیاق شغلی (مطالعه موردی: دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 275-296
امین هماینی دمیرچی؛ سیدمحمد میرکمالی؛ شاهین همایون اریا

14

بررسی ارتباط کار آمدی مدیران هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش با رهبری تحول گرا از دیدگاه هنر آموزان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 297-320
صمد ایزدی؛ فاطمه علیزاده

15

طراحی و تبیین الگوی صلاحیت‌های حرفه ای مدیران مراکز پیش دبستان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 321-344
مینا نجفی؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محبوبه عارفی

16

اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 345-364
مهران علی پناه؛ رضا هویدا؛ محمدعلی نادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.