دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 311-348، صفحه 1-220  XML

1

بررسی بین المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای آمریکا،کاناداواسترالیا وارایه الگوی مناسب در ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-18
فاطمه بهجتی اردکانی؛ محمدحسین یارمحمدیان

2

طراحی نظام جامع آموزش اثربخش کارکنان مبتنی بر استاندارد آموزشی ایزو 10015

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 19-44
امیر مختار رزمی؛ محمد علی نعمتی؛ افسانه زمانی مقدم

3

طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 45-68
امیر سبزی پور؛ مهران فرج الهی؛ محمد رضا سرمدی؛ هادی غفاری

4

ارایه الگوی جامع موبینگ (ترور روحی) در محیط کار با تأکید بر محیطهای آموزشی؛ پیشایندها، ابعاد و پیامدها

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 69-90
سید علی کوشازاده؛ محبوبه اسدزاده

5

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه با میانجی‌گری محبوبیت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه لرستان)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 91-108
سعید فرح بخش؛ کبری یوسفوند

6

طراحی مدل مفهومی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 109-146
مجتبی کاظمی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور

7

طراحی یک مدل تحیل پوششی داده‌های غیر‌محدب (FDH) برای ارزیابی عملکرد دبیرستان‌های شهرستان رستم

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 147-174
مرتضی شفیعی؛ شهاب بازیار

8

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران : ارائه مدل مفهومی تحلیلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 175-200
حبیب غلام شاه زری

9

بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 201-220
عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینه

10

مدل مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ، قابلیت های منابع انسانی و کیفیت آموزش (مورد مطالعه: مجتمع گاز پارس جنوبی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 221-246
سمیه صمیمی؛ محمدنقی ایمانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی

11

مطالعه رابطه بین کارکرد های مدیریت منابع انسانی در محیط های یادگیری با فرسودگی شغلی در بین مدیران دبیرستان: مطالعه موردی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 247-268
جمال سلیمی؛ ناصر یوسفی؛ عباس احمدی

12

بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 269-290
اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی

13

الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 291-310
محمدعلی نادی؛ سکینه شاه حسینی

14

طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 311-348
محمدعلی فطرت؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.