دوره و شماره: دوره 9، شماره 36 - شماره پیاپی 4، زمستان 1397، صفحه 311-340، صفحه 1-310  XML

1

بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-26
محمد صفری دشتکی؛ سنجر سلاجقه

2

بررسی تاثیر رهبری همنوا بر عملکرد سازمانی از طریق نقش توانمندسازی تیمی در بین مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 27-46
بهاره عزیزی نژاد

3

ارزشیابی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شیراز از نگاه دانشجویان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 47-76
مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی؛ سحر نوروزی

4

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی، با سرزندگی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 77-90
رحیم فرزین؛ مجید برزگر

5

طراحی و هنجاریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی مدیران آموزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 91-106
سعید طالبی

6

رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 107-126
افسانه احمدی مقدم؛ محبوبه سلیمان پور عمران

7

بررسی نقش تغییرات محتوایی برنامه درسی بر عملکرد دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی در آزمون های بین المللی تیمز شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 127-146
آسیه ضیاء نژاد شیرازی؛ عباس قلتاش

8

اثربخشی آموزش راهبرد های فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 147-170
محمود شرفی؛ مریم داودی

9

بررسی نقش میانجی گری اعتماد سازمانی بر رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 171-190
ساغر رحمانی؛ مرضیه حیدری

10

ارائه الگویی به‌منظور پرورش ذهنیت فلسفی در برنامه‌ درسی ریاضی دوره‌ ابتدایی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 191-216
آناهیتا بحرینی زاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری

11

واکاوی مولفه های مناسب جهت ارایه الگوی کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 217-248
نعمت اله صالحی نجف آبادی

12

ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 249-262
منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری

13

اثر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 263-282
جواد پورکریمی؛ امین هماینی دمیرچی؛ سجاد قارلقی؛ محمدرضا کرمی

14

تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 283-310
بهزاد شوقی؛ مهری غنی زاده گرایلی؛ شیما شعله کار؛ زینب صادقی

15

ارائه الگویی برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 311-340
شهرام رنج دوست؛ معصومه کاظمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.