دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 107-128، صفحه 1-140  XML

1

واکاوی زمانی بارش سالانه شهر شیراز با استفاده از تحلیل سری های زمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 1-14
یونس خسروی؛ سعید بلیانی؛ علی بیات

2

تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد با در نظر گرفتن زمان برداشت علوفه و ارزیابی شاخص های تولید در در ذرت خوشه ای

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 15-26
حلیمه پیری؛ حسین انصاری؛ مهدی پارسا

3

بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریز سد ملاصدرا با کاربرد نمونه آزمایشگاهی در مقیاس کوچک

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 27-38
محمد کریمی چهارطاقی؛ سهراب نظری

4

تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن نیوار بر عملکرد، تعرق و بهره‌وری مصرف آب غلات اصلی در دشت قزوین

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 39-48
هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی؛ عباس کاویانی

5

بررسی عددی الگوی جریان روی سرریزهای اوجی آزاد (مطالعه موردی- سد مخزنی نمرود)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 49-60
محمد حسین پورمحمدی؛ زهرا شجاعیان

6

نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 61-70
مژگان میرزایی؛ عیسی سلگی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

7

تلفیق استفاده از مدل برنامه ریزی منابع آب MODSIM و الگوریتم فراکاوشی PSO در تعیین حجم بهینه مخازن آب شرب (مطالعه موردی: شهر گرگان)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 71-82
سمیرا حسین پور؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مجتبی شوریان؛ مهدی مفتاح هلقی

8

محاسبه توزیع عرضی انتقال رسوب در رودخانه‌ها با استفاده از مدل ریاضی شبه دوبعدی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 83-94
عبدالرضا ظهیری؛ جواد قلی نژاد؛ امیر احمد دهقانی

9

بررسی تاثیر حذف پیچانرود بر الگوی جریان و رسوب رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار CCHE2D

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 95-106
محمدرضا زایری؛ محمود شفاعی بجستان

10

توسعه الگوریتم SM-SEBAL به منظور محاسبه تبخیر و تعرق واقعی به کمک سنجش از دور

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 107-128
فرهاد میرزایی؛ محمدرضا کشاورز؛ مجید وظیفه دوست

11

پیش بینی سرعت متوسط جریان در آبگیر های جانبی با استفاده از پویایی سیالات محاسباتی ، شبکه ی عصبی مصنوعی و برداشت های جریان سنج

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 129-140
سهراب کریمی؛ حجت کرمی؛ خسرو حسینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.