دوره و شماره: دوره 12، شماره 41 - شماره پیاپی 2، تابستان 1398، صفحه 101-114  XML

1

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی بیلان (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 1-16
احمد جعفرزاده؛ عباس خاشعی؛ علی شهیدی

2

تحلیل زمانی‌- مکانی تغییرات مدت زمان انتظار رخداد بارش در استان کردستان

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 17-30
محمد دارند؛ بهروز ابراهیمی

3

مقایسه ی روش های مختلف تخمین تبخیر- تعرق بالقوه بر نتایج شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) در استان تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 31-48
سید امیر شمس نیا؛ فرهاد ترابی طباطبایی

4

ارزیابی توان استعداد تغذیه‌‌ی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های سنجش از دور و GIS

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 49-62
روح اله آدینه وند

5

توسعه‌ مدل شبکه‌ عصبی بر مبنای توابع آموزش گرادیان مزدوج و پس‌انتشار ارتجاعی برای پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 63-78
روح اله نوری؛ بهزاد قیاسی؛ عبدالرضا کرباسی؛ امین سارنگ

6

خصوصیات پرشB-F در سطوح شیبدار با بستر صاف

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 79-88
منوچهر شکریان؛ محمود شفاعی بجستان

7

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف بر کنترل آبشستگی موضعی پایه با مقطع مستطیلی (مقایسه ی شکاف های لوزی و مربع)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 89-100
مرتضی بختیاری؛ اعظم اردلانی؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور

8

تعیین عمق بهینه ی چاه های بهره برداری در آبخوان دشت کاشان

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 101-114
محمد فاریابی

9

بررسی روند تغییرات مؤلفه های اقلیمی و تأثیر آنها بر آورد کوهرنگ (سرشاخه‏ی اصلی کارون شمالی)

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 115-126
بهزاد قربانی؛ سید علی اصغر هاشمی

10

بررسی منابع تأمین رطوبت رویدادهای بارشی تابستانه جنوب شرقی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 127-144
محمود خسروی؛ فائزه شجاع؛ هاجر پاکباز

11

بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت چاردولی در استان کردستان

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 145-160
هوشنگ قمرنیا؛ فاطمه روشندل

12

نمونه سازی و تعیین مشخصات نانو جاذب دورگه از گرافن به منظور جذب نیکل دو ظرفیتی از محلولهای آبی

فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی منابع آب
صفحه 161-171
ساناز فتحی؛ علیمراد رشیدی؛ روشنک رضایی کلانتری؛ عبدالرضا کرباسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.