دوره و شماره: دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 1، بهار 1398، صفحه 291-310، صفحه 1-266  XML

1

اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی تدریس پنج مرحله ای بایبی (5E) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-14
فرانک موسوی

2

چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 15-44
جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ علی محمد ساجدی؛ عبدالحمید اسماعیلی

3

تأثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و خودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستانی با رویکرد مدل جیگساو

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 45-68
ایوب گرشاسبی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی

4

هوشمندسازی از نظریه تا عمل

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 69-84
محمدرضا غزنوی؛ حسین دایی زاده؛ وحید فلاح؛ ذبیح اله اللهی

5

رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 85-108
سارا توکل؛ بدری شاه طالبی

6

ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 109-132
مسعود دهقانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا موغلی؛ زهرا وظیفه

7

مطالعه پدیدار شناختی از تجارب معلمان برخوردار از تحصیلات دکتری تخصصی از مواجه آنان با خدمات مبتنی بر نگهداری منابع انسانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 133-160
داود طهماسب زاده شیخلار؛ مجید عبادی شرف آباد

8

ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران در بانک ملی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 161-188
مجید قبادی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کلانتری

9

بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 189-216
فرجام زارع؛ رضا سپهوند

10

تدوین مدل هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 217-242
معین فروتن؛ حمیده رشادت جو؛ سیامک سامانی

11

طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 243-266
حسن احمدی؛ عادل زاهدبابلان؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه

12

تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر در تقویت تفکر خلاق و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 267-290
ستاره احسنت؛ محمدجواد صافیان؛ حسین اردلانی؛ کیانوش ذاکرحقیقی

13

آسیب شناسی خلق ظرفیتهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران (مورد: دانشگاه آزاد اسلامی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 291-310
نادر برزگر؛ نادرقلی قورچیان؛ علی تقی پورظهیر

14

شناسایی مولفه‌های آموزش ضمن خدمت و تعیین رابطه آنها با بهبود عملکرد کارکنان (مورد: سازمان پزشکی قانونی کشور)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 311-334
زهرا محمدی؛ هادی رزقی شیر سوار؛ محمد صادق ضیایی؛ شهرام هاشم نیا

15

شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 335-358
محمود صفری؛ نادر سلیمانی؛ پریوش جعفری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.