1.

تحلیل ساختاری پیشران های توسعه شهری دانش‌بنیان مطالعه موردی: کلان شهر تهران

صفحه 1-20
اسماعیل علی اکبری

2.

سنجش وضعیت مؤلفه‌های پایداری محله ساغریسازان شهر رشت با استفاده از تحلیل پستل (PESTEL)

صفحه 21-36
علی سلطانی؛ سیده پردیس طاهایی مقدم

3.

کاربرد مدل معادلات ساختاری در تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 37-54
ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حسین ذبیحی

4.

ارزیابی و سنجش شاخص‌های پایداری اجتماعی و نقش آن در رضایتمندی ساکنین شهر نورآباد با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 55-68
کامران دولتیاریان؛ رسول حیدری سورشجانی؛ محسن شاطریان

5.

ارزیابی تکنیک های برندسازی در شکل گیری تصویر ذهنی شهر بوشهر با تأکید بر سه گروه گردشگران، شهروندان و کارشناسان شهری

صفحه 69-82
غلامرضا مرادی؛ مهران علی الحسابی

6.

شاخصه های تأثیرگذار المانها بر هویت شهری از دیدگاه شهروندان (مورد پژوهش: منطقه یک شهرداری شیراز)

صفحه 83-94
افشین جان پولاد؛ علی کریم زاده

7.

عوامل مؤثر در الگوی مدیریت راهبردی شهرهای مذهبی مورد: شهر مقدس قم

صفحه 95-110
غلامرضا کاظمیان؛ میر علی سید نقوی؛ داود حسین پور؛ سید علی بیگدلی

8.

تأثیر مؤلفه های اقتصادی و جمعیتی شهر بر سفرهای درون شهری با دوچرخه (مطالعه موردی: شهر زنجان)

صفحه 111-124
شهرزاد مقدم؛ عیسی پیری؛ علی خدائی؛ محمد غلامی

9.

رضایتمندی شهروندان کمال شهر از عملکرد زیباسازی با رویکرد پایداری محیط شهری

صفحه 125-136
اسماعیل نصیری هنده خاله

10.

تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن پایدار در بافت قدیمی و نوساز شهری (مورد مطالعه: بافت محله های اتابک و پونک تهران)

صفحه 137-152
زهزه فنی؛ لطفعلی کوزه گر؛ علی سامانی مجد

11.

سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه های سرزندگی شهری از منظر شهروندان (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

صفحه 153-164
رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفر علی زاده

12.

شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگران شهری از اقامتگاه‌های گردشگری با استفاده از مدل کانو-سروکوال (نمونه: هتل‌های سه ستاره شهر شیراز)

صفحه 165-180
احدالله فتاحی؛ صدرالله گودرزی؛ زهرا عامری فرد

13.

تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهرهای میان اندام (مطالعه موردی: شهر مرند)

صفحه 181-194
سکینه خندانی؛ محمدعلی صفرلویی؛ بشیر بیگ بابایی

14.

واکاوی تغییرات شاخص پوشش گیاهی در شکل‌گیری جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

صفحه 195-206
صادق رمضانی؛ فریدون نقیبی

15.

تحلیلی بر نمونه‌گیری در پژوهش‌های کمّی مبتنی بر پیمایش برنامه‌ریزی شهری (مطالعة موردی: نشریة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری در سال 1398)

صفحه 207-230
سعید امانپور؛ علیرضا رحیمی چم خانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.