1.

بررسی تأثیر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر سازگاری زناشویی، کیفیت رابطه والد- فرزندی و شفقت‌ورزی به خود در کارکنان زن دانشگاه شیراز

صفحه 1-24
الهه اسلمی؛ نرگس پرونده

2.

بررسی فقهی و حقوقی تبعیض شغلی زنان با تأکید بر امنیت شغلی

صفحه 25-46
طیبه بلوردی

3.

بررسی مدیریت بدن در بین زنان و تأثیر آن بر نگرش آن‌ها نسبت به باروری (مورد مطالعه: زنان در سنین باروری شهر جهرم)

صفحه 47-66
لیلا تقوایی فرد؛ مجید رضا کریمی؛ کرامت اله راسخ

4.

بررسی دیدگاه زنان کارآفرین ایرانی به فشارهای نهادی

صفحه 67-84
علی تیزرو؛ وحید مکی زاده؛ محمد رضا فتحی؛ فرزانه سقائی

5.

ارائه الگویی از بقای زنان در ازدواج‌های نارضایتمند؛ یک پژوهش کیفی

صفحه 85-110
هادی سلیمی؛ موسی جاودان؛ اقبال زارعی؛ سمانه نجارپوریان

6.

اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری بر باورهای ناکارآمد ازدواج و تعهد زناشویی زنان متقاضی عمل زیبایی صورت

صفحه 111-128
فریبا کریمیان؛ مسعود خاکپور؛ محبوبه خجسته متقی؛ هادی آنچیان؛ فریده صابری فرد

7.

مدل‌سازی عوامل مؤثّر بر ایجاد تبعیض جنسیّتی در مدیریّت ورزش کشور از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

صفحه 129-148
سید امین دهقان بنادکی؛ قاسم زارع؛ مجتبی احمدی نسب

8.

بررسی شالوده های اندیشه فارابی در نگاه فرا جنسیتی به زن در طرح مدینه فاضله او

صفحه 149-170
یلدا شهروان؛ سیدحسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی

9.

اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری زنان اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام

صفحه 171-192
محمدنبی صالحی؛ کیوپرث بشلیده؛ محمد کاظم زاده

10.

ارزیابی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توانمند‌سازی زنان(مطالعه موردی؛ شهر باغملک)

صفحه 193-222
مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ افسانه علی بخشی

11.

بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر افزایش شادکامی و بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه

صفحه 223-242
سیروس مرادی زاده

12.

تحلیل جامعه شناختی فردگرایی در بین زنان و مردان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: افراد 30 سال به بالای شهر شیراز)

صفحه 243-258
مهدی مسیحی؛ علی رضا کلدی؛ سید محمد صادق مهدوی

13.

شناسایی علل و پیامدهای گرایش زنان به مد با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 259-278
حسین معینی؛ فرشته مرادی؛ فرزانه جهرمی

14.

مطالعه جامعه شناختی میزان خشونت علیه زنان در خانواده و عوامل موثر برآن(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 279-322
ابراهیم میرزایی؛ فایزه محمدی؛ علی فیض اللهی

15.

بررسی مقایسه‌ای مشارکت ورزشی بانوان در استان گلستان

صفحه 323-338
نوروز نیمروزی؛ بهمن صحنه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.