1.

اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز

صفحه 1-18
آیدا اعتمادی؛ علیرضا حیدری؛ غلامرضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی

2.

ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی

صفحه 19-48
محسن کمالی؛ پرویز ساکتی؛ محمد حسین پور؛ مقصود فراستخواه

3.

بررسی نقش سبک رهبری مدیران(تحولی/ تبادلی) در ارتقاء هویت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

صفحه 49-68
سعید احمدی؛ محمدرضا زارع

4.

ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 69-92
مریم صالحی زاده؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی

5.

تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش SWOT، SPACE و QSPM(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز)

صفحه 93-126
فرهاد حمزه پور؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی؛ آذرنوش انصاری

6.

ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز

صفحه 127-146
هادی رزقی شیرسوار؛ مرجان مشفقی؛ محمدصادق ضیایی؛ مریم مصلح

7.

شناسایی مولفه های نظام ارزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در فرهنگ دانشگاهی

صفحه 147-166
علیرضا پرنیان؛ محبوبه سادات فدوی؛ آذر قلی زاده

8.

طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران)

صفحه 167-202
محبوبه جمشیدی کوهساری؛ محمد قهرمانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمود ابوالقاسمی

9.

مقایسه‌اثربخشی‌دوروش‌مداخله‌آموزش‌کیفیت‌زندگی‌والدین‌وآموزش‌یادگیری‌اجتماعی-هیجانی‌دانش‌آموزان‌برکاهش‌علایم اختلال سلوک

صفحه 203-234
فریبا اسفندیاری؛ مجید برزگر؛ آذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی

10.

نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی

صفحه 235-260
محمدرضا اردلان؛ افشین افضلی؛ حسین معجونی؛ جمال عبدالملکی

11.

مقایسه آسیب های اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی

صفحه 261-280
فرحناز مشایخ؛ فریبا کریمی؛ بدری شاه طالبی حسین آبادی

12.

طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی

صفحه 281-314
حمید رضا محمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی؛ حمیدرضا ملایی

13.

اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر عملکرد شغلی کارکنان هنرستان های فنی مرودشت

صفحه 315-332
فاطمه زارعی؛ کاترین فکری

14.

کاربرد دلالت های فلسفی و تربیتی جان دیوئی برای مدیران آموزشی

صفحه 333-348
فلکناز آتشی؛ سید هاشم گلستانی؛ محمدرضا شمشیری

15.

اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

صفحه 349-372
مقداد حاجی محمد علی جهرمی؛ آرمین خوش قلب

16.

عوامل موثر بر معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

صفحه 373-398
مهدی مهدی زاده رستم؛ ایرج سلطانی؛ حمید دوازده امامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.