1.

مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل

صفحه 1-30
حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمد حسین رحمتی

2.

الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی

صفحه 31-56
سیدعلی محبوب؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی

3.

واکاوی شایستگی های مدیران مدارس هوشمند بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 57-80
نسرین چراغی؛ فردین باتمانی؛ ناصر شیربگی

4.

فرهنگ‌سازمانی و اشتیاق کارآفرینانه: نقش میانجی بازارگرایی و یادگیری سازمانی

صفحه 81-102
سارا محمدی؛ ادریس محمودی؛ علیرضا اشرف مدرس

5.

طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته

صفحه 103-132
کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی

6.

پژوهش‌محوری چندلایه:ارائه مدل پارادایمی مدرسه پژوهش‌محور

صفحه 133-166
الهام چاوشی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی

7.

سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس

صفحه 167-186
مهناز تسلیمی؛ مقصود فراستخواه؛ نرگس حسن مرادی

8.

پارادایم توسعه کیفی مراکز رشد دانشگاه های کشور

صفحه 187-210
مجتبی ملااحمدی

9.

ارائه چارچوبی برای پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی

صفحه 211-248
جعفر ترک زاده؛ وارث پارسه؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی

10.

بررسی تأثیر ابعاد هوش عاطفی بر رهبری هوشمند در سازمان‌های عصر دانش (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان)

صفحه 249-268
اسد حجازی؛ امیرهوشنگ نظرپوری

11.

تبیین طرح واره الگوی فرهنگ امداد و نیکوکاری در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور

صفحه 269-288
آرمان رستمی تنگکی؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش

12.

سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی)

صفحه 289-304
محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحیدفام

13.

تاثیر فرهنگ سازمانی و استرس شغلی بر بهره وری کارکنان دانشگاه

صفحه 305-318
اسمعیل مهدیپور

14.

بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی

صفحه 319-340
محمد رضا ساده میمندی؛ مریم حقیقی فرد؛ مسعود حسینچاری

15.

تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک های یادگیری

صفحه 341-358
سیدبهاالدین کریمی؛ یوسف ادیب؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.