1.

تدوین مدل علی تاثیر ادارک از جو مدرسه بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی

صفحه 1-18
مینا عبادالهی؛ مجید برزگر؛ سلطانعلی کاظمی

2.

تحلیل پرسشنامه "اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل" با استفاده از مدل راش

صفحه 19-36
شیما حسینی؛ زهرا نقش؛ اعظم مقدم

3.

روایی و همسانی درونی سیاهه شادکامی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد

صفحه 37-48
صدیقه حیدری؛ جان ایونز؛ مهرناز آزادیکتا

4.

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر کنترل خشم و خودکارآمدی زنان دارای همسر معتاد در شهر مشهد

صفحه 49-66
الهه اسلمی؛ ملیحه امیری راد؛ شکوفه موسوی

5.

بررسی ساختار عاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه تفکر هوس

صفحه 67-80
امیر کرمی؛ فیروزه غضنفری؛ کوروش امرایی

6.

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

صفحه 81-94
سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی

7.

نقش واسطه ای خودنظم‌جویی تحصیلی در رابطه ذهن‌آگاهی با رفتار غیرمولد تحصیلی

صفحه 95-120
احسان کشت‌ورز کندازی؛ احمدرضا اوجی نژاد

8.

مقایسه اثربخشی درمان مهارت‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی برشفقت بر تحمل آشفتگی و معنای زندگی زنان دارای تعارض

صفحه 121-138
شیما عراقیان؛ حمید نجات؛ حسن توزنده جانی؛ زهرا باقرزاده گلمکانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.