1.

تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی بهره‌وری منابع انسانی

صفحه 14-1
حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ کمال نادری مهربانی

2.

بررسی تاثیر آموزش اکتشافی مدرسه طبیعت بر دانش ، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی

صفحه 27-15
محمود شرفی؛ سیروس محمودی؛ بهمن حسین بر

3.

طراحی مدل اثربخشی مدیران آموزش و پرورش استان لرستان (مطالعه موردی: مدیران دوره دوم متوسطه)

صفحه 40-28
مهرداد علی پناه؛ ابراهیم پور حسینی؛ حسین مهرداد

4.

ارائه مدلی برای نهادینه کردن و بررسی وضع فعلی کار تیمی در اداره کل بهزیستی استان فارس

صفحه 53-41
سید رضا نزاریان؛ نادر قلی قورچیان؛ مهدی باقری؛ کلثوم نامی

5.

شناسایی ابعاد، مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بهسازی منابع انسانی با توجه به رویکرد رهبری تحول گرا در سازمان آموزش و پرورش استان تهران

صفحه 68-54
بهنام قیصری؛ مجتبی معظمی؛ عبدالرضا سبحانی

6.

الگوی دانشگاه کارآفرین با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 88-69
کاترین میرجوانی زنگنه؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

7.

مطالعه اعتماد جمعی و کارآمدی جمعی در ارتباط با اثربخشی مدرسه از دیدگاه معلمان ابتدایی

صفحه 103-89
احمد زندوانیان؛ داوود زارع؛ محسن شاکری

8.

تبیین شرایط توسعه قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (رویکرد نظریه زمینه‌ای)

صفحه 116-104
فرشید کریمی حصاری؛ علیرضا روستا؛ سعید مرادی

9.

شناسایی و اعتباریابی مولفه های مدل مدیریت استعداد آموزگاران

صفحه 131-117
زیبا زمانی فرد؛ مهری دارایی؛ سعید فرحبخش

10.

طراحی مدل بهینه مولفه های مدیریت و توسعه استعداد

صفحه 150-132
روح اله اخوان دورباش؛ منیژه ذکریایی؛ غلامحسین انتصار فومنی

11.

ارائه الگویی برای تسهیم دانش در سازمان

صفحه 167-151
علی امیدپناه؛ شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی؛ حسین اسلامی

12.

نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطۀ علّی سبک‌های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

صفحه 185-168
حسین درستکار مقدم؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی

13.

داورانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.