دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 129-146، صفحه 1-146  XML

1

بررسی رابطه میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 1-20
افسانه شعبان زاده؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حمیدرضا حاتمی؛ کیانوش زهراکار

2

تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان فلاورجان در تعاونی‌ها: کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 21-44
سوده گلابی؛ محمدصادق ابراهیمی؛ امیرحسین علی بیگی

3

مدل‌یابی معادلات ساختاری حجاب و عفاف

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 45-66
موسی طیبی نیا؛ حبیب احمدی

4

واکاوی رضامندی زنان روستایی شهرستان هرسین از کیفیت زندگی خود

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 67-82
شهپر گراوندی؛ عبدالحمید پاپ زن

5

مقایسه نقش‌های جنسیتی و خود متمایز سازی در دانشجویان متاهل زن

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 83-96
فاطمه اشترایه؛ علیرضا مهدویان؛ خدابخشی کولایی

6

بررسی سبک‌های کنترل هیجانی پیش‌بین در پرخاشگری دانشجویان دختر

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 97-114
فخری تاجیک زاده؛ راضیه صادقی

7

بررسی سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 115-128
مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ حمیدرضا ایمانیفر

8

بررسی مقایسه‌ای میزان شدت فشار روانی و رضایت زناشویی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و مادران کودکان عادی

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
صفحه 129-146
فیروزه نامجویان شیرازی؛ رقیه کشاورز


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.