دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 143-166، صفحه 1-276  XML

1

بررسی برنامه ها وسیاست های دولت دربخش کشاورزی وتاثیر آن براقتصادروستائیان استان کرمانشاه

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 1-14
محمدرضا عباسی

2

تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 15-38
جواد غیاثی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری

3

بخش‌بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمة محصولات کشاورزی،‌ با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS (مورد مطالعه: صندوق بیمة محصولات کشاورزی استان یزد)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 39-66
محمدرضا اسلامی؛ عباس بیکی احمدآبادی؛ سید محمدرضا داودی

4

ارزیابی ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان گندم در استان فارس: کاربرد مفاهیم اقتصاد مقیاس

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 67-84
حسن آزرم؛ محمد بخشوده

5

بررسی تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 85-122
حسین کرمی؛ علی محمدی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ عباس عباسی

6

ارزیابی استراتژی‌های مدیریتی سازمان شیلات ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 123-142
سیامک نیک مهر؛ قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ عبدالکریم اسماعیلی

7

اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش کشاورزی ایران (رویکرد CGE)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 143-166
احسان طاهری

8

بررسی کارایی انرژی در تولید سیب زمینی استان همدان

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 167-202
حامد قادرزاده؛ زانیار پیرمحمدیانی

9

برآوردقیمت زمین های کشاورزی دیم بخش نوبران شهرستان ساوه به روش هدانیک

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 203-216
سیده اعظم درجاتی؛ عباسعلی ابونوری؛ مرجان دامن کشیده

10

بررسی عدم‌تقارن قیمت در بازار واردات شکر ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 217-236
فرشید اشراقی؛ شایسته اکبری؛ رامتین جولائی

11

مدل‌سازی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت در زنجیره تامین گوشت مرغ: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 237-262
جعفر حیدری؛ رحمان زارعیان مزرعه خسرو؛ الهام حیدری؛ بیتا هزارخانی؛ رویا کریمی

12

اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی بر الگوی کشت در قالب برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی گهرباران ساری)

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
صفحه 263-276
خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.